لطفا چند لحظه صبر کنید ...

روتیتر در بازدید از سایت‌ها، بدون توجه به وسیله‌ای مورد استفاده خود

توحید و وحدت

در سال ۲۰۱۳، افزایشی چشمگیر در تعداد افرادی که به طراحی سایت ‌های واکنش گرا بعنوان راه حلی برای انتقال تجارب پایدار از طریق صفحاتی با رزولوشن مختلف روی آورده‌اند، به چشم میخورد.

اما چرا؟ افراد در بازدید از سایت‌ها، بدون توجه به وسیله‌ای مورد استفاده خود، انتظار تجاربی مشابه را دارند. بنابراین، اگر فردی از سایت شما بازدید می‌کند، درحالیکه برای وسیله مورد استفاده وی بهینه نشده باشد، سایت شما را ترک می‌کند و احتمال بازگشت مجددش به وبسایت بسیار ضعیف است. برای مشاهده کامل این مطلب مفید در آسام با ما همراه باشید.

در سال ۲۰۱۳، افزایشی چشمگیر در تعداد افرادی که به طراحی سایت ‌های واکنش گرا بعنوان راه حلی برای انتقال تجارب پایدار از طریق صفحاتی با رزولوشن مختلف روی آورده‌اند، به چشم میخورد.

اما چرا؟ افراد در بازدید از سایت‌ها، بدون توجه به وسیله‌ای مورد استفاده خود، انتظار تجاربی مشابه را دارند. بنابراین، اگر فردی از سایت شما بازدید می‌کند، درحالیکه برای وسیله مورد استفاده وی بهینه نشده باشد، سایت شما را ترک می‌کند و احتمال بازگشت مجددش به وبسایت بسیار ضعیف است. برای مشاهده کامل این مطلب مفید در آسام با ما همراه باشید.

در سال ۲۰۱۳، افزایشی چشمگیر در تعداد افرادی که به طراحی سایت ‌های واکنش گرا بعنوان راه حلی برای انتقال تجارب پایدار از طریق صفحاتی با رزولوشن مختلف روی آورده‌اند، به چشم میخورد.

اما چرا؟ افراد در بازدید از سایت‌ها، بدون توجه به وسیله‌ای مورد استفاده خود، انتظار تجاربی مشابه را دارند. بنابراین، اگر فردی از سایت شما بازدید می‌کند، درحالیکه برای وسیله مورد استفاده وی بهینه نشده باشد، سایت شما را ترک می‌کند و احتمال بازگشت مجددش به وبسایت بسیار ضعیف است. برای مشاهده کامل این مطلب مفید در آسام با ما همراه باشید.

در سال ۲۰۱۳، افزایشی چشمگیر در تعداد افرادی که به طراحی سایت ‌های واکنش گرا بعنوان راه حلی برای انتقال تجارب پایدار از طریق صفحاتی با رزولوشن مختلف روی آورده‌اند، به چشم میخورد.

اما چرا؟ افراد در بازدید از سایت‌ها، بدون توجه به وسیله‌ای مورد استفاده خود، انتظار تجاربی مشابه را دارند. بنابراین، اگر فردی از سایت شما بازدید می‌کند، درحالیکه برای وسیله مورد استفاده وی بهینه نشده باشد، سایت شما را ترک می‌کند و احتمال بازگشت مجددش به وبسایت بسیار ضعیف است. برای مشاهده کامل این مطلب مفید در آسام با ما همراه باشید.

اطلاعات نویسنده

جمهور
من نویسنده نیستم برنامه نویس سایت جمهور هستم. خودشون میان نویسنده تعریف میکنند . و مطالب رو با نام خودشون منتشر میکنند.
نظرات خود را بیان کنید

نظر دهید